Panbaltica: vad kan vi erbjude?

Exempel på researrangeman i Balticum


Sångkör? Har du hört om dom baltiska sångfestivalerna eller "Gamla stans dagar" ? Vi kan hjälpa din egen kör med att komme till t.ex. " Gamla stans dagar" för att uppträda. Vi känner till lämpliga platser för koncerter som vi kan rekommendera både för kyrkliga och andra körer.

Lantbrukare? Vill du få kunskap om lettiska bönders liv under sovjetstyret eller smaka litauiska mjölkbönders hemmalagade ost ? Vi hjälper er att hitta era kollegor i Baltikum.

Bankfolk? Vill ni förena nytta med nöje? Låt oss arrangera er konferens i Tallinn, Riga eller Vilnius till lokala priser - så blir det även pengar över till att njuta av en gourmetmiddag eller kabaretföreställning.

IT? Vill ni höra mer om Estlands innovativa IT-projekt som E-Regering eller betalning av parkering via mobiltelefon?

Firmautflykt? Incentivegrupper är våra favoriter, dom medeltida stadskärnorna i Baltikum är perfekta bakgrunder för incentivearrangemang; eller hur vore det att pröva sin förmåga som skytt på en äkta sovjetisk militärbas ? Vi arrangerar ett aktivt och underhållande program. Vi hjälper er att 'bryta isen' och främja samarbetet.

Investeringar i Baltikum? Förutom att arrangera studieresor till baltiska företag i din bransch som skulle kunna vara potentiella samarbetspartners så kan vi också arrangera föredrag om investeringsklimatet i allmänhet. T.ex. kan det handla om det revolutionerende skattesystemet i Estland, där bolagsskatt först kommer på tal när man vill ta ut pengar från bolaget.

Kommunsamarbete? Ni har hittat - eller önskar att hitta en vänort för att genomföra ett projekt? Vi kan hjälpa till på alla stadier - från valet av orten (vi har en omfattande databas över redan existerande förbindelser mellan Baltikum och andra länder) till resten av processen: Den följande kommunikationen och alla de praktiske uppgifter som behöver lösas vid ett besök - från övernattning och transport till att arrangera möten samt tolkhjälp för det aktuella språket - även svenska,norska eller danska!

Skolresor och skolsamarbete? Skolresor är mycket varierande - inte bara när det gäller resemål, utan också till innehållet. Vi kan hjälpa till med vanliga 'turistiska' turer där elevarna bara ska roa sig, men vi är särskilt intresserade av att hjälpa er med det ämnesinnehållet. Vi kan krydda reseprogrammet med besök som är relevanta för precis er åldersgrupp, er skola och era intressen. Skolor kan också samarbeta utöver ömsesidiga besök. IT har kommit precis lika långt i t.ex. estniska skolor som i skandinaviska skolor - kanske ännu längre! Vi kan hjälpe till att knyta kontakter för gränsöverskridande skolprojekt.

Internationella kontakter - intresseorganisationer Ofta är det etableringen av den första kontakten som skapar de största problemen. Ett e-mail kan förbli obesvarat därför att adressen är fel, mottageren inte har dom nödvändiga språkkunskaperna eller för att något annat tillfälligtvis kommer i vägen. Vi undanröjer hindren och får kontakterna att fungera. Vi kan arrangera de första mötena med potentiella samarbetspartners. Vårt breda kontaktnät bland lokala intresseorganisationer, politiska partier, ideella föreningar o.s.v. gör det möjligt för oss att sammanföra er med just de människor som ni har mest gemensamt med.

Kyrkliga organisationer och föreninger? Vi har många års erfarenhet av att arrangera resor för olika kyrkor och trossamfund. Vi kan garantera att en resa till Baltikum inte bare blir en pilgrimsfärd till byggnader och platser utan även bidrar till möten med lokala människor som delar samma tro - och kanske också möten med lokala trossamfund med en helt speciell särprägel.

Genom oss kan du förutom reseprogrammet även beställa:

  • färjebiljettter till Tallink och Silja Line (vi har on-line förbindelse till Tallink)
  • beställa transporter i Estland, Lettland och Litauen
  • reservera hotell eller campingplats. Vi hittar ett ställe som passar just ert behov.
  • beställa svenskspråkig guide (även andra språk än svenska om så önskas)
  • vi kan även arrangera busstransport hela vägen från gruppens hemort. Likaså kan vi reservera flygbiljettter till Baltikum.