Panbaltica: Tjenster
Eksempler på rejsearrangementer i Baltikum

Sangkor? Har du hørt om de baltiske sangfestivaler eller den gamle bydels dage ? Vi kan hjælpe dit eget kor med at komme til f.eks. den gamle bydels dage for at optræde. Vi kender velegnede koncertsteder, som vi kan anbefale både til kirkelige og verdslige kor.

Landmænd? Vil du gerne vide noget om lettiske bønders liv under sovjetstyret eller smage litauiske mælkebønders hjemmelavede ost ? Vi hjælper jer med at finde jeres kolleger i Baltikum.

Bankfolk? Hvad med at forene det nyttige med det sjove ? Konference i Tallinn, Riga eller Vilnius til lokale priser - så er der også penge tilovers til at nyde en gourmet-middag eller kabaret-forestilling.

IT? Vil I gerne høre mere om Estlands innovative IT projekter som E-Regering eller betaling af parkering via mobiltelefon?

Firmaudflugt? Incentive grupper er vores favoritter, de middelalderlige bykerner i Baltikum danner de perfekte rammer for incentive arrangementer; eller hvad med at afprøve sine skydeevner på en ægte sovjetisk militærbase? Vi sørger for et aktivt og underholdende program. Vi hjælper med "at bryde isen" og fremme samarbejdet.

Investeringer i Baltikum? Udover at arrangere studierejser til baltiske virksomheder i din branche (træindustri, tekstil, eller hvad det end måtte være), der kunne være potentielle samarbejdspartnere, så kan vi også arrangere foredrag om investeringsklimaet generelt. F.eks. om det revolutionerende skattesystem i Estland, hvor selskabsskat først kommer på tale, når man vil tage penge ud af virksomheden.

Kommunesamarbejde? I har fundet - eller ønsker at finde en venskabskommune som et projekt skal gennemføres med? Vi kan hjælpe på alle stadier - lige fra udvælgelsen af kommunen (vi har en omfattende database over allerede eksisterende forbindelser mellem Baltikum og andre lande) til det videre forløb: Den videre kommunikation og alle de praktiske ting ifm besøg - lige fra overnatning og transport til mødeaftaler og tolkebistand i det relevante sprog - også dansk/norsk/svensk!

Skolerejser og skolesamarbejde? Skolerejser er meget varierende - ikke blot m.h.t. rejsemål, men også til indhold. Vi kan hjælpe med de almindelige "turistiske" ture hvor eleverne blot skal more sig, men vi er særlig ivrige efter at hjælpe med det faglige indhold. Vi kan krydre rejseprogrammet med faglige besøg, som er relevante for præcis jeres aldersgruppe, jeres skole og jeres interesser. Skoler kan også lave samarbejde udover gensidige besøg. IT er nået lige så langt i f.eks. estiske skoler som i skandinaviske skoler - hvis ikke længere! Vi kan hjælpe med at knytte kontakter m.h.t. grænseoverskridende skoleprojekter.

Mellemfolkelige kontakter - NGO'er? Ofte er det etableringen af den første kontakt der skaber de største problemer. En e-mail bliver ikke besvaret, fordi adressen er forkert, eller modtageren ikke har de fornødne sprogkundskaber, eller noget andet tilfældigvis kommer i vejen. Vi rydder forhindringerne af vejen og får kontakten til at glide. Vi kan arrangere de første møder med potentielle samarbejdspartnere. Vores brede kontaktnet blandt lokale NGO'er, politiske partier, interesseorganisationer o.s.v. sætter os i stand til at koble jer med netop de mennesker I har mest til fælles med.

Kirkelige organisationer og foreninger? Vi har flere års erfaring med arrangering af rejser for forskellige kirke- og trossamfund. Vi kan garantere, at en rejse til Baltikum ikke blot bliver en pilgrimsfærd til bygninger og steder, men også fører til møder med lokale mennesker der deler samme tro - og e.v.t også med lokale trossamfund med sin helt specielle egenart.

Gennem os kan du udover rejseprogrammet bestille:

  • færgebilletter til Tallink og Silja Line (vi har on-line forbindelse til Tallink)
  • bestille transport i Estland, Letland og Litauen
  • reservere hotel eller campingplads. Vi finder et sted, der passer netop til jeres behov
  • bestille dansksproget guide (også andre sprog end dansk, hvis det ønskes)
  • vi kan også arrangere busser helt fra døren, der hvor gruppen kommer fra - ligesom vi kan organisere flybilletter for grupper til Baltikum fra en hvilken som helst destination